Diagnostiek & Advies

Wilt u weten:

Laat uw kind dan testen door onze orthopedagoog en/of psycholoog. Een uitgebreid onderzoek naar capaciteiten en eventuele leerproblemen neemt een kleine dag in beslag. Er wordt een uitgebreid onderzoeksverslag opgesteld dat in een gesprek nader wordt toegelicht.

Daarbij wordt tevens advies gegeven over eventuele verdere hulp en begeleiding. In geval van dyslexie wordt een officiële dyslexieverklaring door een geregistreerde GZ-psycholoog verstrekt.

Voordelen Compas Advies en Begeleiding

 Testen

  1. IQ test; cognitieve vaardigheden (NIO, WISC en WAIS)
  2. Onderpresteren
  3. Hoogbegaafdheid
  4. Dyslexie
  5. Schoolkeuze
  6. Studiekeuze

Informatie over de kosten van deze testen, vindt u op de pagina: ‘ tarieven’.

Studiebegeleiding iets voor jou?
Meld je aan voor de gratis meeloopdag
Aanmelden