Trainingen

Voor tieners in de leeftijd van 10 tm 18 jaar is het omgaan met andere kinderen een belangrijke ontwikkeling. Aspecten als samenwerken, voor jezelf opkomen, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen komen hierbij dagelijks aan de orde.

In deze periode kan veel gebeuren waardoor kinderen uit hun evenwicht raken. Verwachtingen zijn hoog, en het levenstempo is snel. Ook staan kinderen open voor invloeden van buiten af en weten ze soms niet hoe hier mee om te gaan. Ze kunnen te maken krijgen met pesten, overlijden van een dierbare, verhuizing, druk om te presteren, echtscheiding, en informatie die nog niet voor hun leeftijd geschikt is. Hierdoor kan een kind zich onzeker gaan voelen, faalangst krijgen, snel boos worden of juist verdrietig in een hoekje gaan zitten en het moeilijk vinden om vriendjes te maken.

Compas+ Educatie organiseert onderstaande trainingen, individueel of in groepsverband:

 

 

Studiebegeleiding iets voor jou?
Meld je aan voor de gratis meeloopdag
Aanmelden