Over ons

Wij geven studiebegeleiding sinds 2010.
Onze medewerkers en remedial teachers hebben korte lijnen met een team van psychologen, die in hetzelfde gebouw werkzaam zijn.

Hoe werken wij?

We benaderen het kind vanuit een breed perspectief: we beoordelen de schoolprestaties op moment van binnenkomst en nemen daarbij de leerproblematiek, de thuissituatie en het sociale welbevinden op school en thuis hierin mee. Op regelmatige basis voeren we gesprekken hierover met het kind en eventueel ook met de ouders en mentor, zodat we telkens kunnen bijsturen waar nodig. Op grond hiervan bieden we een passende leerstrategie aan die past bij de leerling. 
We  maken gebruik van een uitlopend scala aan hulpmiddelen om het leren voor de leerling zo aangenaam mogelijk te maken. 
Op regelmatige basis maken we een planner waar overzichtelijk en in behapbare stukken de te leren stof is opgedeeld. 
Het huiswerk wordt altijd gecontroleerd en de te leren stof grondig overhoord. We leren ze goede samenvattingen te maken en geven tips hoe je beter kunt leren.
We hanteren een beloningssysteem: is het huiswerk af, en is het leerwerk naar behoren geleerd, dan mag de leerling naar huis: zo kunnen ze optimaal van hun welverdiende vrije tijd genieten en leren ze dat uitstelgedrag niks oplevert en ze per saldo veel meer vrije tijd overhouden.
Elke dag sturen we een verslag van de leerling naar de ouders/verzorgers.

Mocht de hulpvraag de studiebegeleiding alleen overstijgen, dan beschikken we over korte lijnen met de psychologen in huis.

Studiebegeleiding iets voor jou?
Meld je aan voor de gratis meeloopdag
Aanmelden